Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 421
  • Tất cả: 72 786
Đăng nhập

CHƠN THÀNH, BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO GIÁO VIÊN, NĂM 2015
Ngày 28/8/2015 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Chơn Thành đã tổ chức khai mạc chương trình “Bồi dưỡng chính trị hè, năm 2015”. Tham gia chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm nay có hơn 1000 học viên là cán bộ, giáo viên của 25 các trường: Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trong toàn huyện
Trong thời gian 3 ngày từ (28-30/8/2015 ), các học viên được chia thành 3 lớp (thuộc khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở). Theo đó các học viên đã được các đồng chí báo cáo viên cấp huyện Chơn Thành truyền đạt một số chuyên đề, nội dung bao gồm:  chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2015. Tình hình kinh tế xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng (2011-2015). Tổng kết 30 năm đổi mới và những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. Những vấn đề về kinh tế- xã hội, Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động của Đảng bộ huyện, tỉnh. Ngoài ra còn kết hợp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở giáo dục và đào tạo và Bộ giáo dục và đào tạo.
      Lớp học nhằm giúp cho các đồng chí cán bộ, giáo viên nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kinh tế -xã hội, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó còn giúp cho cán bộ, giáo viên xây dựng chương trình hành động ở đơn vị, ngành, tạo ra phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương. 

Một số hình ảnh: